Řecká obec Brno
Lyceum Řekyň v České republice
Evropská společnost novořeckých studií
Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity